Supervision


“Med Morten Halberg som supervisor får man mere end blot en supervisor, som tilrettelægger solide supervisionsforløb, der tilpasses den unikke målgruppe. Vi fik i Morten en supervisor, der gentagne gange viste, at han tog personlig interesse i vores organisation og at han gerne ville yde en ekstra indsats for at hjælpe til, at vores rådgivere og organisation udviklede sig bedst muligt.”
Remo Poulsen, Psykologisk Korttidsrådgivning

Som fagpersoner står vi fra tid til anden i fastlåste situationer, etiske dilemmaer og metodiske blindgyder, hvor vores professionelle og personlige handlekraft sættes på prøve. Supervision kan være et stærkt fagligt svar, der sikre at man kan gå videre og se nye handlemuligheder.

Jeg yder supervision til enkeltpersoner, team eller grupper. Supervisionen kan foregå på ude på jeres arbejdsplads, eller vi kan aftale at jeg stiller lokale til rådighed. Er du psykolog der ønsker supervision med henblik på autorisation, kan vi træffe aftale om det, eller du kan tilmelde dig autorisationsgruppe her

I videoen her kan du høre mig fortælle om supervision, som en særlig faglig sammenhæng, og om den autorisationsgruppen, for psykologer, som jeg afholder. I videoen spørg jeg også dig, hvad du mener er vigtige temaer i sådan en autorisationsgruppe. Sendt mig dine bud heradresse
  • Morten Halberg

  • Rådhusstræde 3A

  • 1466 København K

Kontakt
  • +45 22 30 19 12

  • halberg@me.com

  • CVR nr. 28610831

© 2021 Morten Halberg.

Alle rettigheder reserveret.