Om min undervis­ning


Hos mig har undervisning altid et refleksiv praktiker fokus. Vi arbejder på, at du konkret skal kunne navigere bedre og mere kvalificeret i din arbejdsmæssige praksis, hvad enten det er samtaler, pædagogiske indsatser eller socialt arbejde.

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med: Narrativ og løsningsfokuseret praksis, systemisk teori og eksistentiel filosofi, og hvordan vi kan kombinere og omsætte tankegodset fra disse tilgange i praksis. Gennem mit faglige virke, har jeg beskæftiget mig med mange forskellige områder og professionelle roller, og derfor haft mulighed for at praktisere og udvikle min egen forståelse af disse tilgange.

Mit erfaringsgrundlag omfatter blandt andet:

  • Familiebehandling i Norge
  • Behandling af traumatiserede flygtninge
  • Projektarbejde med unge rusmiddelbrugere
  • Privat praktiserende psykolog

Som underviser har jeg gennem tiden holdt kurser og uddannet andre indenfor disse områder og tilgange eksempelvis som ekstern lektor på Københavns Universitet. Jeg er desuden certificeret trainer i Feedback informed treatment (FIT), en overordnet tilgang til kvalitets sikring af behandling, og har gennem nogle år arbejdet med implementering og undervisning af en feedback informeret tilgang til praksis.adresse
  • Morten Halberg

  • Rådhusstræde 3A

  • 1466 København K

Kontakt
  • +45 22 30 19 12

  • halberg@me.com

  • CVR nr. 28610831

© 2021 Morten Halberg.

Alle rettigheder reserveret.