Om min supervision


Hos mig tager supervision altid udgangspunkt i: dine konkrete problemstillinger i arbejdet, dine faglige udviklingsønsker og hensynet til dem du skal hjælpe.

Fagligt set har jeg bred erfaringsgrundlag og benytter mig af forskellige tilgange i måden jeg griber supervisionen an på. Jeg lader mig som regel inspirere af tankegodset fra de systemiske og narrative traditioner, som jeg i mange år har arbejde med i praksis, og er i de senere år også blevet optaget af de vinkler eksistentielle tilgange tilbyder i supervision.

I praksis betyder det, at jeg vil være optaget af at lægge til rette for at supervisionen kan finde sted som en gensidigt udveksling af tanker og ideer, der er styret i en god rammer, hvor såvel personlige som teoretiske og eksistentielle temaer sættes i spil.

Jeg har en 1 årig supervisoruddannelse fra R-BUP i Oslo, og har superviseret en række steder gennem de sidste mange år, eksempelvis:

 • Headspace, Gentofte, Hvidovre mfl.
 • Psykologisk korttidsrådgivning, Bagsværd
 • Familierådgivningen, Helsingør kommune
 • Helsingbo, Helsingør Rusmiddelcenter 
 • Rudersdal Kommune, Børne og familiemyndighed
 • Special pædagogisk udviklingscenter, SPUC, Helsingør kommune 

Jeg har derudover superviseret enkelte psykologer, vejledere og terapeuter samt projekter i diverse sammenhænge. adresse
 • Morten Halberg

 • Rådhusstræde 3A

 • 1466 København K

Kontakt
 • +45 22 30 19 12

 • halberg@me.com

 • CVR nr. 28610831

© 2021 Morten Halberg.

Alle rettigheder reserveret.